تلخ همچون چای سرد

تلخ منم،چایی یخ که هیچکس ندارد هوسش را

تلخ همچون چای سرد

تلخ منم،چایی یخ که هیچکس ندارد هوسش را

رابرت برتون نوشت:"من از اندوه مینویسم که مشغول باشم و از اندوه حذر کنم"


از وقتی بلاگفا به بیماری حذف آرشیو دچار شد،بعد از شش سال او را ترک کردم و به اینجا پناه آوردم...
لینک کوتاه شده ی وبم برای بلاگفا:http://goo.gl/6rPCvr

آدرس قبلیم:atiyee.blogfa.com

سوکورو فکر کرد زندگی های ما مثل دفترچه نت های موسیقی پیچیده است. پر از انواع نوشته های رمزی، نت‌های شانزدهم و سی و دوم و علامت های عجیب دیگر. برگرداندن درست همه ی این ها کم و بیش غیرممکن است و اگر هم بشود، و اگر بشود آنها را به صداهای درست ترجمه کرد، تضمینی نیست که آدمهای دیگر هم درست در‌ک‌شان کنند یا ارزش معنای درون آن‌ها را بفهمند. تضمینی نیست که آدم‌ها را خوشحال کند. چرا باید ساز و کار زندگی آدم‌ها این همه بغرنج باشد؟


سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های زیارتش/ هاروکی موراکامی

۹۶/۰۵/۲۸
عطیه میرزاامیری

کتابخونه