تلخ همچون چای سرد

تلخ منم،چایی یخ که هیچکس ندارد هوسش را

تلخ همچون چای سرد

تلخ منم،چایی یخ که هیچکس ندارد هوسش را

رابرت برتون نوشت:"من از اندوه مینویسم که مشغول باشم و از اندوه حذر کنم"


از وقتی بلاگفا به بیماری حذف آرشیو دچار شد،بعد از شش سال او را ترک کردم و به اینجا پناه آوردم...
لینک کوتاه شده ی وبم برای بلاگفا:http://goo.gl/6rPCvr

آدرس قبلیم:atiyee.blogfa.com

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

کسانی که عقاید احمقانه شان را ابراز میکنند اغلب بسیار حساسند.هرقدر عقاید کسی احمقانه تر باشد کمتر باید با او مخالفت کرد.باگ میگفت حماقت بزرگترین نیروی روحانی تمام تاریخ بشر است.باید در برابر آن سر تعظیم فرود آورد،چون همه جور معجزه ای از آن ساخته است...

خداحافظ گاری کوپر/رومن گاری/ترجمه سروش حبیبی

۲۹ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۲۹
عطیه میرزاامیری

"آزادی از قید تعلق"چیز فوق العاده ای بود.وقتی از قید تعلق آزادی یعنی تنهایی.نه طرفدار کسی هستی نه ضد کسی.همین.باگ می گفت که بزرگترین مساله ی جوانان اینست که چطور این اکسیر را پیدا کنند.البته خیلی مشکل است.ولی وقتی به آن رسیدی از هر چیزی که فکر کنی بهتر است.یادتان نرود،آزادی از قید تعلق،وقتی به آن رسیدید خبرش را به من بدهید....

خداحافظ گاری کوپر/رومن گاری/ترجمه سروش حبیبی

۲۹ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۲۷
عطیه میرزاامیری

او به خدا اعتقاد نداشت،چه حرف ها!ولی احساس میکرد که به جای خدا کسی یا چیزی هست.کسی یا چیزی که با خدا کاملا فرق دارد و هنوز به داد کسی نرسیده است.وجود او را چنان بدیهی می دانست که تعجب میکرد که چطور مردم هنوز به خدا اعتقاد دارند.حال آنکه چیزی چنین تابان و حقیقی وجود دارد،چیزی که مطلقا نمی شد در وجودش تردیدی کرد.آدمهایی که به خدا اعتقاد دارند در اعماق دلشان همه بی خدا هستند...


خداحافظ گاری کوپر/رومن گاری/ترجمه سروش حبیبی


۲۹ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۲۳
عطیه میرزاامیری


دیوار زبان وقتی کشیده می شود که دو نفر به یک زبان حرف میزنند.آن وقت دیگر مطلقا نمی توانند حرف هم را بفهمند...


خداحافظ گاری کوپر/رومن گاری/ترجمه سروش حبیبی

۲۹ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۱۷
عطیه میرزاامیری