تلخ همچون چای سرد

تلخ منم،چایی یخ که هیچکس ندارد هوسش را

تلخ همچون چای سرد

تلخ منم،چایی یخ که هیچکس ندارد هوسش را

رابرت برتون نوشت:"من از اندوه مینویسم که مشغول باشم و از اندوه حذر کنم"


از وقتی بلاگفا به بیماری حذف آرشیو دچار شد،بعد از شش سال او را ترک کردم و به اینجا پناه آوردم...
لینک کوتاه شده ی وبم برای بلاگفا:http://goo.gl/6rPCvr

آدرس قبلیم:atiyee.blogfa.com

هوم؟

سه شنبه, ۶ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۳۸ ب.ظ

ای خدای کریمی که این همه قابلیت به من ارزانی داشته‌ای، نمی‌شود نیمی از آن‌ها را پس بگیری و و جایشان کمی خودباوری و خرسندی به من عطا کنی؟

رنج‌های ورتر جوان/ گوته/ ترجمه محمود حدادی

۹۶/۰۴/۰۶
عطیه میرزاامیری

کتابخونه